Odtokové soupravy

A464-DN50

Odtoková souprava DN80 se zápachovou uzávěrou