Kvalita ISO 9001

dnv-glFirma Alca plast,s.r.o. má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2015 a je certifikována společností Det Norske Veritas.

Výrobky vyráběné naší firmou jsou navrhovány dle platných norem, jsou zkoušeny a testovány v každé fázi vývoje.

11Pro prokázání shody jsou výrobky certifikovány společnostmi:

ITC Institut pro testování a certifikaci - Zlín