Ulehčovat přesuny z místa na místo bude klientům chráněného bydlení Srdce v domě nový speciální automobil Dacia Dokker. Vůz, na jehož pořízení přispěla také naše společnost Alcaplast, předali v Klentnici zástupci zprostředkovávající českomoravské reklamní agentury Kompakt v pátek 9. června 2017. Automobil bude sloužit pro osobní asistenci postiženým lidem, pacientům po úrazových stavech, lidem handicapovaným a lidem nemohoucím.

Auto pro Srdce v domě