• Společnost se účastní vůbec prvního veletrhu. Z Brna si majitelé přivážejí Zlatou medaili za dvoutlačítkovou splachovací armaturu.
  • Ve firmě začínají s testováním prvních modulů – do té doby technicky nejnáročnějšího produktu, který kdy vyráběli.