• Manželé Radka Prokopová a František Fabičovic v Břeclavi zakládají společnost Alcaplast