WC systémy pro zazdívání jsou vhodné pro zazdění a obezdění k nosné stěně mokrým procesem. Používají se u novostaveb i při rekonstrukcích.